SGB Przemków

SGB Przemków

BFG

Zmiana trayfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

komunikatBank Spółdzielczy w Przemkowie informuje, że od 18 września 2017 roku zmienia się taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych i podmiotów instytucjonalnych. 

Jeżeli przed dniem 18.09.2017 r., posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec zmiany w taryfie prowizji i opłat, zmiany obowiązują od dnia 18.09.2017 r. 

Posiadacz rachunku ma prawo, przed dniem 18.09.2017 r, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. 

W przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa powyżej, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie taryfy prowizji i opłat bez ponoszenia opłat. 

Klienci indywidualni Podmioty instytucjonalne